• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  slow burning
  chất dẻo cháy chậm
  slow-burning plastics
  slow combustion

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sluggish
  chug
  slow motion
  slow-acting
  slow-speed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X