• Thông dụng

  Danh từ

  Cup
  bộ ấm chén
  a set of cups and pot
  Small bowl
  Amount of galenical medicine made up in one prescription
  chén chú chén anh
  to be pot companions, to be drinking companions
  chén tạc chén thù
  toasts exchanged in a drinking bout
  Động từ
  To have a booze

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X