• Thông dụng

  Bas-relief.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  emboss
  relief
  bức chạm nổi
  low relief
  hình chạm nổi
  sculptural relief
  hình chạm nổi thấp
  bas-relief
  sự chạm nổi trên cánh cửa
  relief on door panels

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  emboss

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X