• Thông dụng

  Động từ

  To touch
  tay cầu thủ chạm vào quả bóng
  the player's hand touched the ball
  chân chạm đất
  his feet touched ground
  To encounter
  chạm địch
  to encounter the enemy
  chạm một người lạ mặt trong rừng
  to encounter a stranger in the wood
  To hurt
  chạm đến danh dự
  to hurt someone's honour
  chạm quyền lợi ai
  to hurt someone's interests
  To carve
  tủ chè chạm
  a carved cupboard
  chạm rồng trổ phượng
  with dragons and phenixes carved on it
  chạm nổi
  bas-relief

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X