• Thông dụng

  Encounter, clash, skirmish
  chạm súng với một toán lính địch
  to have a clash with a group of enemy soldiers
  những cuộc chạm súng lẻ tẻ
  scattered encounters

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X