• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sediment
  bể lắng chất cặn lửng
  clarifier involving sediment suspension
  settlement

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  resist
  retarder

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  retarder

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X