• Thông dụng

  Not to matter, be none the worse.
  Điều ấy chẳng hề
  It doesn't matter.
  ngã nhưng chẳng hề
  He had a fall but was none the worse for it

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X