• Thông dụng

  Phó từ.

  Not at all
  một người làm chẳng nổi
  one person cannot do that at all
  thực tế đã chẳng chứng minh điều đó sao
  hasn't reality demonstrated that at all?

  Từ đệm

  Rather, but in fact, not necessarily
  ngỡ ai chẳng hoá ra anh
  thought that it was some stranger, but in fact it turned out to be you!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X