• Thông dụng

  Danh từ

  Top
  chỏm núi
  a mountain top
  chỏm
  a hat top
  Top tuft of hair (left on shaven head of young children)
  bạn thân từ thời còn để chỏm
  to be pals from a child

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X