• Thông dụng

  Tính từ

  Solitary and scattered
  vài thanh củi vứt chỏng chơ giữa sân
  a few logs of wood scattered and solitary in the middle of the yard
  xe đổ nằm chỏng chơ bên lề đường
  the overturned car lay solitary on the roadside

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X