• Thông dụng

  Danh từ

  Master, owner
  chủ nhân của ngôi nhà
  the owner of the house

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  employer
  master
  owner
  proprietor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X