• Thông dụng

  Danh từ

  Combat vehicle
  xe tăng một loại chiến xa
  a tank is a kind of combat vehicle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X