• Thông dụng

  Động từ

  To practise eclectism
  một đề nghị tính chất chiết trung
  a proposal with an eclectic character
  Tính từ
  Eclectic

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  compromise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X