• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  normalizing

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  normalized
  dẫn nạp (đã) chuẩn hóa
  normalized admittance
  dòng điện chuẩn hóa
  normalized current
  graph chuẩn hóa
  normalized graph
  hàm riêng chuẩn hóa
  normalized eigenfunction
  hệ số ghép chuẩn hóa
  normalized coupling coefficient
  trở kháng chuẩn hóa
  normalized impedance
  điện áp chuẩn hóa
  normalized voltage
  điện nạp chuẩn hóa
  normalized susceptance
  đồ thị chuẩn hóa
  normalized graph

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  to normalize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X