• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  business cycle
  thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế
  real business cycle theory
  xu thế đi xuống trong chu kỳ kinh doanh
  downturn in the business cycle
  cycle
  thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế
  real business cycle theory
  xu thế đi xuống trong chu kỳ kinh doanh
  downturn in the business cycle
  operating cycle
  period of operating cycle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X