• Thông dụng

  Curled up
  nằm co quắp lạnh
  to be curled up because of the cold
  chân tay người chết co quắp
  the dead person's limbs were all curled up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X