• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  countercurrent

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  reverse current
  bảo vệ bằng dòng điện ngược
  reverse current protection
  rơle dòng (điện) ngược
  reverse-current relay
  rơle dòng điện ngược
  reverse current relay
  sự ngắt mạch dòng điện ngược
  reverse current circuit breaking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X