• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  energy flow
  đồ dòng năng lượng
  energy flow chart
  energy fluence
  tốc độ dòng năng lượng
  energy fluence rate
  energy flux
  dòng năng lượng âm thanh
  sound energy flux
  mật độ dòng năng lượng
  energy flux density
  flux of energy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X