• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  oxygenated oil

  Giải thích VN: Dầu được xử , được làm giàu bởi [[oxi. ]]

  Giải thích EN: An oil that is treated, combined, or enriched with oxygen.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X