• Thông dụng

  Tính từ.

  Rich; wealthy.
  nhà giàu
  a rich man.
  sự giàu sang
  Wealth.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  conceal
  hedge

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  brace
  fat coal
  rich coal

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  rich
  Dung dịch giàu Amoniac
  Rich ammonia solution
  nhà giàu mới nổi
  new rich
  phương sách làm giàu nhanh
  get rich-quick scheme
  sự ăn thức ăn giàu tinh bột
  starch-rich diet
  moneyed
  người giàu
  moneyed man
  người giàu
  moneyed man

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X