• Thông dụng

  (cũ) At will,as one pleases.
  (cũ, ít dùng) Tak the trouble.
  Xin ông dầu lòng chờ vậy
  please take trouble to wait.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X