• Thông dụng

  On the way

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  in transit
  nguyên vật liệu đang chở (dọc đường)
  materials in transit
  phần hao dọc đường
  loss in transit
  quyền ngừng trở dọc đường
  stoppage in transit (rights)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X