• Thông dụng

  Động từ

  To transport, to carry, to ferry
  tàu chở khách
  a passenger (carrying) train
  làm nghề chở xe
  to be an ox-cart transporter
  chở đò sang sông
  to ferry across a river
  dòng sông chở nặng những phù sa
  the river stream carried loads of silt
  chở củi về rừng
  to carry coal to Newcastle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X