• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lubricator

  Giải thích VN: Vật dùng để tra dầu [[mỡ. ]]

  Giải thích EN: Anything that lubricates.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  greaser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X