• Thông dụng

  Strech.
  Bít tất doãng ra
  The socks stretch.
  Ngồi xổm hai đầu gối hơi doãng
  To squat with the knees a bit apart.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X