• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  point angle

  Giải thích VN: Một góc tạo ra điểm cạnh của một dụng cụ [[cắt. ]]

  Giải thích EN: An angle that forms the point or edge of a cutting tool.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X