• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  bulb angle

  Giải thích VN: góc sắt một đầu đặc phồng [[lên. ]]

  Giải thích EN: An angle iron with a bulbous thickening at one end.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X