• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  piezoceramic
  piezoelectric ceramic

  Giải thích VN: Gốm đặc tính áp [[điện. ]]

  Giải thích EN: Any ceramic that exhibits piezoelectric properties.

  piezoelectric ceramics

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X