• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  recording
  sự ghi dữ liệu hỗn tạp
  MDR (miscellaneousdata recording)
  sự ghi dữ liệu hỗn tạp
  miscellaneous data recording (MDR)
  sự điều khiển ghi dữ liệu
  data recording control (DRC)
  sự điều khiển ghi dữ liệu
  DRD (datarecording control)
  thiết bị ghi dữ liệu
  data recording device (DRD)
  thiết bị ghi dữ liệu
  DRD (datarecording device)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X