• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  false bearing

  Giải thích VN: Dầm không được chống đỡ, chẳng hạn như ngưỡng cửa [[sổ. ]]

  Giải thích EN: An unsupported beam, such as a window sill.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X