• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  standard costs

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  standard cost
  giá thành tiêu chuẩn bản
  basic standard cost
  phương pháp giá thành tiêu chuẩn
  standard cost system
  phương thức giá thành tiêu chuẩn
  standard cost system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X