• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  equivalent
  giá trị tương đương tiền mặt
  cash equivalent value
  giá trị tương đương tiền tệ
  money equivalent
  giá trị tương đương trợ cấp người tiêu dùng
  consumer subsidy equivalent
  equivalent value
  giá trị tương đương tiền mặt
  cash equivalent value

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X