• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  market value

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  break-up value
  fair value
  market value
  chỉ số giá trị thị trường gia quyền
  market value-weighted index
  giá trị thị trường riêng
  private market value
  giá trị thị trường đương thời
  current market value
  marketable value

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X