• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  exchange value

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  exchange value
  giá trị sử dụng giá trị trao đổi
  use value and exchange value
  giá trị sử dụng giá trị trao đổi (của hàng hóa)
  use value and exchange value
  giá trị trao đổi sức lao động
  exchange value of labour power

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X