• Thông dụng

  Easterly wind.
  Spring wind, spring, breeze, vernal breeze.
  Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông Nguyễn Du
  The peach blossom of yester-year was still smiling at the vernal breeze.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  easterly wind

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X