• Thông dụng

  Have a break, take a rest, take a breathing space.
  Cứ một tiếng thì giải lao năm phút
  To take a five-minute break every hour.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X