• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back (ward) motion
  backward stroke
  idle stroke
  retrogressive motion
  return movement
  return stroke
  hành trình ngược nhanh của bàn
  accelerated return stroke of table
  return travel
  reverse motion
  reversing stroke

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X