• Thông dụng

  Danh từ

  Quarter
  quí hai
  quarter two

  Tính từ

  Valuable; precious
  kim loại quí
  precious metals

  Động từ

  To treasure; to esteem
  quí cha mẹ
  to esteem one's parents

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X