• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  upstream
  upward
  dòng hướng lên
  upward flow
  sự khoan hướng lên
  upward drilling
  sự tương thích hướng lên
  upward compatibility
  tham chiếu hướng lên
  upward reference
  thành phần hướng lên
  upward compenent
  tương thích hướng lên
  upward compatible

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X