• Thông dụng

  (từ cũ; nghĩa cũ) Celebrate the victory of a battle.
  Trong quân mở tiệc hạ công Nguyễn Du
  To give a feast to the whole army in celebration of the victory.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X