• Thông dụng

  Be angrity spoiling for (a fight).
  Lúc nào cũng hằm chực đánh nhau
  To be always angrily spoiling for a fight.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X