• Thông dụng

  Be at daggers drawn, be at cross purposes.
  Họ hục hặc nhau quyền lợi
  They are at cross purposes about their intersts, they clash in conflict of interest.
  Lúc nào cũng hục hặc với nhau
  To be always at daggers drawn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X