• Thông dụng

  Danh từ

  Charter
  hiến chương liên hiệp quốc
  Charter of United Nations

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  charter

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  charter
  Hiến Chương Havana
  Havana Charter
  Hiến chương Liên Hiệp Quốc
  charter of the United Nations
  Hiến chương hội Châu Âu
  European Social Charter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X