• Thông dụng

  Danh từ

  Continent
  châu á
  The Asian continent
  năm châu bốn biển
  the four corners of the earth; all the world
  Mountain district (thời phong kiến và thuộc Pháp)
  Administrative division (thời thuộc Hán-Đường)
  Pearl
  (kết hợp hạn chế) Tear
  châu về hợp phố
  lost jewel returns to its owner
  gạo châu củi quế
  rice as dear as pearls, firewood as dear as cinnamon; an excessively high cost of living

  Động từ

  To huddle together
  châu đầu lại nói chuyện
  to huddle together for a talk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X