• Thông dụng

  Danh từ
  Small crock
  Dockyard; shipyard

  Phó từ

  Perhaps, just
  âu cũng dịp hiếm
  Perhaps it was a rare opportunity
  âu hỏi lại cho
  just ask again to make sure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X