• Thông dụng

  Danh từ

  Bell, buzzer
  kéo chuông nhà thờ
  to ring the church bell
  đồng hồ chuông
  a clock with a bell, an alarm-clock
  chuông điện thoại
  the telephone bell
  bấm chuông gọi thư
  to press the buzzer for a secretary
  khua chuông khua
  khua

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bell

  Giải thích VN: Một cấu trúc bình kim loại rỗng, miệng loe, rung lên những âm thanh khi va chạm với quả chuông hoặc đánh bằng [[búa. ]]

  Giải thích EN: A hollow, flared-mouth metallic vessel that vibrates at a fixed pitch when struck by a clapper or hammer.

  chuông báo động cháy
  fire bell
  chuông bể chứa khí
  gasholder bell
  chuông rung báo hiệu
  loud striking alarm bell
  chuông đầu hồi
  bell gable
  cọc buộc thuyền hình chuông
  baker bell dolphin
  giếng chìm dạng cái chuông
  bell caisson
  kèo/giàn hình chuông, giàn vòm
  bell truss
  mái che dạng cái chuông
  bell canopy
  mái nhà dạng cái chuông
  bell roof
  móng kiểu chuông nhấn chìm
  diving bell foundation
  móng đào bằng chuông lặn
  diving bell foundation
  cột dạng cái chuông
  bell capital
  phao tiêu hình cái chuông
  bell float
  van hình cái chuông
  bell-shaped valve
  vỏ bọc hình chuông
  bell housing
  vỏ dạng cái chuông
  bell-shaped shell
  vòm dạng cái chuông
  bell arch
  đầu cột hình chuông
  bell cap
  đầu miệng chuông
  bell end

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hood
  chuông bọt (chưng cất)
  bubbling hood
  Ring (R)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X