• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  electric field effect

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Stark effect
  hiệu ứng Stark phi tuyến
  nonlinear Stark effect
  hiệu ứng Stark thứ cấp
  secondary Stark effect
  hiệu ứng stark tuyến tính
  linear stark effect

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X