• Thông dụng

  What a pity.
  Hoài của! Cái bút đẹp thế gãy
  What a pity to have broken such a beautiful pen!.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X