• Thông dụng

  Open wide.
  Hoác miệng ra ngáp
  To open one's mouth wide and yawn.
  Hoang hoác (láy, ý tăng).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X