• Thông dụng

  Quick and fine (nói về chữ viết).
  Chữ viết chú rất hoạt
  The little boys hand-writing is quick and fine.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X